Půjčovna kompenzačních pomůcek

Jako doplňkovou službu k péči o seniory nabízíme zapůjčení kompenzačních a zdravotních pomůcek.

Pomůcky usnadňují seniorům přechod z léčby v nemocnici do domácí péče, pomáhají zvládat rekonvalescenci po úrazech a prodlužují seniorům soběstačnost.

Nabízíme zejména polohovací postele, invalidní vozíky, chodítka, toaletní pomůcky, generátor kyslíku a další.